FOTOGRAFIECLUB ISO 8450

Welkom


Beste hobby-, vrijetijds-, amateur- en andere fotografen,


Welkom op de webstek van ISO 8450, de Bredense fotografieclub waar het klikt !


Fotografieclub ISO 8450 is een feitelijke vereniging die tot doel heeft de kunst van het fotograferen te bevorderen en te promoten. Met deze club willen we in eerste instantie fotograferen. Vandaar dan ook “fotografieclub” in plaats van “fotoclub” en de baseline “waar het klikt”.ISO 8450 is toegetreden tot BREEDBEELD, de organisatie die iedereen in Vlaanderen, die in zijn vrije tijd met o.m. fotografie bezig is, ondersteunt, informeert en verbindt. Daardoor zijn de geregistreerde leden, maar ook de occasionele medewerkers, gedekt door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.


Ontdek op deze website nog veel meer over Fotografieclub ISO 8450. Klik daartoe door op de desbetreffende items in het menu. En misschien ontmoeten we elkaar wel op één van de komende activiteiten van Fotografieclub ISO 8450. Ook dan alvast van harte welkom !!


De stuurgroep.

IEDEREEN, ZOWEL LEDEN ALS NIET-LEDEN, STEEDS WELKOM !


We trachten dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten die openstaan voor zowel leden als voor niet-leden. Iedereen is immers welkom op onze clubbijeenkomsten en -uitstappen. Je kan steeds vrijblijvend kennis komen maken met de werking van onze vereniging. Zowel de absolute beginners als de gevorderde vrijetijds-fotografen kunnen lid worden.

*** GEÏNTERESSEERD IN DE KUNST VAN DE FOTOGRAFIE ? NA HET ZOMERRECES KOMEN WE OPNIEUW SAMEN OP DONDERDAGAVOND 21 SEPTEMBER A.S. IEDEREEN IS STEEDS WELKOM OP ONZE CLUBBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN ! ZIE ONZE "AGENDA" OF LEES ONS "NIEUWS". ***

Info

Wie zijn wij ?


Op 20 november 2018 hebben Marc Baert, Fred Delrue en Alain Billiouw de Bredense feitelijke vereniging “ISO 8450” opgericht. De fotografieclub kreeg als baseline “waar het klikt" mee. ISO 8450 is als groep aangesloten bij BREEDBEELD. 


Als stuurgroep vormen de drie initiatiefnemers het dagelijks bestuur van de vereniging.


Marc zorgt voor de coördinatie en de nieuwsbrief, Fred voor de administratie en de website en Alain voor de financiën en het ledenbeheer.


Inmiddels werden eind 2022 de taken van Alain overgenomen door Roland Verplancke.


Doel van de vereniging


De doelstellingen van de fotografieclub ISO 8450 liggen vervat in de statuten :


- het bevorderen van de fotografie van vrijetijdsfotografen

- de technische en esthetische vorming van vrijetijdsfotografen.


Naar aanleiding van de oprichting van de fotografieclub werd een persbericht verspreid. Daarin wordt meer duidelijkheidverstrekt omtrent het doel en de werking van de vereniging.


Wens je nog meer informatie ? Maak dan gebruik van het contactformulier.


Vergaderlokaal


De samenkomsten van fotografieclub ISO 8450 gaan door in de Oranje Zaal op de eerste verdieping van het Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck aan de Prinses Elisabethlaan 47 te Bredene, dit op donderdagavonden. Je bent er steeds welkom !


Naast deze samenkomsten worden er ook activiteiten op locatie, al dan niet buiten, georganiseerd.


Raadpleeg de agenda voor meer details.

Nieuws

Agenda

IEDEREEN STEEDS WELKOM !!


Alle activiteiten georganiseerd door de Bredense Fotografie-club ISO 8450, zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. 


Koppel de Google-agenda van Fotografieclub ISO 8450 aan je eigen agenda ! Blijf zo steeds op de hoogte van de komende activiteiten en samenkomsten !!


Klik op één van de data voor meer info.Foto's

De leden van Fotografieclub ISO 8450 presenteren hier hun fotografische creaties.


Klik op één van de illustraties hiernaast. Scroll vervolgens verder naar beneden om meer foto's te kunnen bekijken.

GROEPSFOTO'S : Foto's die het resultaat zijn van een opdracht of thema of van een groepsuitstap. Deze beelden zijn chronologisch gerangschikt, met name de oudste eerst.


PORTFOLIO'S : Foto's van de leden, opgenomen in hun persoonlijke portfolio. Deze beelden worden geregeld vervangen door nieuwe beelden.


EXTRA : Covid 19 noopte er Fotografieclub ISO 8450 toe om in 2021 virtueel te gaan met een selectie van de foto's van de leden. Deze online expo kan je nog steeds bezoeken. Klik [HIER].


BREDENE IN '22 BEELDEN : Gedurende de maand oktober 2022 presenteerde Fotografieclub ISO 8450 de fototentoonstelling "BREDENE IN '22 BEELDEN" in het gemeentehuis van Bredene. Ook een virtuele editie van deze expo werd samengesteld. Deze kan worden bewonderd door [HIER] te klikken.


Word lid

LIDMAATSCHAP VOOR DE REST VAN HET KALENDERJAAR 2023 


Fotografieclub ISO 8450 is als groep aangesloten bij BREEDBEELD, waardoor je als lid o.m. geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijk-heid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.


Voor de rest van het kalenderjaar 2023 bedraagt de verminderde lidmaatschapsbijdrage € 15,00

/persoon.


LEGITIMATIEKAART BREEDBEELD


Mist de bijbetaling van € 10,00 bekom je een legitimatiekaart van BREEDBEELD, waarmee je je kan legitimeren als fotograaf zonder commerciële bedoelingen. Let op : deze kaart is voortaan één jaar geldig vanaf de datum van aanmaak. Zie dan ook de geldigheidsduur van je bestaande kaart na vooraleer je een nieuwe kaart aanvraagt !


HOE LID WORDEN ? 


Wens je voor de rest van het kalenderjaar 2023 lid te worden van Fotografieclub ISO 8450, maak dan hoe dan ook gebruik van het aanmeldings-formulier hiernaast.


AANMELDINGSFORMULIER ALS LID


Door het invullen en doorsturen van het aanmeldings-formulier verklaar je uitdrukkelijk voor de rest van het jaar 2023 lid te willen worden van de feitelijke vereniging Fotografieclub ISO 8450.


LET OP : NIEUW REKENINGNUMMER


Je verbindt je het bedrag van € 15,00 als lidmaat-schapsbijdrage voor het kalenderjaar 2023 over te maken op rekeningnummer BE74 1431 2113 3907

op naam van de feitelijke vereniging ISO 8450.


Indien je ook een legitimatiekaart van BREEDBEELD wenst, schrijf je bijkomend € 10,00 over op hetzelfde rekeningummer. Wens je een foto op je legitimatie-kaart, stuur dan een digitale pasfoto naar ledenbeheer@iso8450.be.


GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS


Wat het gebruik van de persoonlijke gegegevens betreft, wordt verwezen naar Fotografieclub ISO 8450 en GDPR 2023.


Op het aanmeldingsformulier hiernaast kan je te kennen geven dat je al dan niet akkoord gaat met het weergeven van je naam en voornaam als lid van Fotografieclub ISO 8450 in digitale publicaties van de feitelijke vereniging.


Dezelfde keuze kan je maken voor de publicatie van foto's die je in het kader van de clubwerking hebt ingezonden. Vanzelfsprekend blijf jij steeds eigenaar van deze foto's.

AANMELDINGSFORMULIER

LIDMAATSCHAP VAN FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 VOOR DE REST VAN HET KALENDERJAAR 2023

 
 
M
V
X
 
 
 
 
JA
 
JA en ik betaal bijkomend € 10,00
NEEN
 
JA en ik stuur een digitale pasfoto door
NEEN
 
JA
NEEN
 
JA
NEEN
 
 

Contact

Liever contactformulier ?


Klik HIER

Zetel van de feitelijke vereniging : Sluisvlietlaan 62 te 8450 Bredene

 

E-mail :   - algemeen e-mailadres : fotografieclubiso8450@gmail.com

 

                - stuurgroep : stuurgroep@iso8450.be

 

                - Marc Baert : coordinatie@iso8450.be

 

                - Fred Delrue : administratie@iso8450.be

 

                - Roland Verplancke : financien@iso8450.beVind ons ook op :


Bankrelatie : BE74 1431 2113 3907 op naam van Feitelijke vereniging ISO 8450