NIEUW
*** DE STUURGROEP VAN FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 DANKT DE DEELNEMERS, HET GEMEENTEBESTUUR EN DE VELE BEZOEKERS VOOR HUN BIJDRAGE AAN HET WELSLAGEN VAN DE FOTO-EXPO "BREDENE IN '22 BEELDEN" ! ***

Beste hobby-, vrijetijds-, amateur- en andere fotografen,


Welkom op de webstek van ISO 8450, de Bredense fotografieclub waar het klikt !


Fotografieclub ISO 8450 is een feitelijke vereniging die tot doel heeft de kunst van het fotograferen te bevorderen en te promoten. Met deze club willen we in eerste instantie fotograferen. Vandaar dan ook “fotografieclub” in plaats van “fotoclub” en de baseline “waar het klikt”.


We trachten dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten die openstaan voor zowel leden als voor niet-leden. Iedereen is immers welkom op onze clubbijeenkomsten en -uitstappen. Je kan steeds vrijblijvend kennis komen maken met de werking van onze vereniging. Zowel de absolute beginners als de gevorderde vrijetijds-fotografen kunnen lid worden.


ISO 8450 is toegetreden tot BREEDBEELD, de organisatie die iedereen in Vlaanderen, die in zijn vrije tijd met o.m. fotografie bezig is, ondersteunt, informeert en verbindt. Daardoor zijn de geregistreerde leden, maar ook de occasionele medewerkers, gedekt door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.


Ontdek op deze website nog veel meer over Fotografieclub ISO 8450. Klik daartoe door op de desbetreffende items in het menu. En misschien ontmoeten we elkaar wel op één van de komende activiteiten van Fotografieclub ISO 8450. Ook dan alvast van harte welkom !!


De stuurgroep.

Welkom


Info


Op 20 november 2018 hebben Marc Baert, Fred Delrue en Alain Billiouw de Bredense feitelijke vereniging “ISO 8450” opgericht.

De fotografieclub kreeg als baseline “waar het klikt" mee.


Als stuurgroep vormen de drie initiatiefnemers het dagelijks bestuur van de vereniging. Marc zorgt voor de coördinatie en de nieuwsbrief, Fred voor de administratie en de website en Alain voor de financiën en het ledenbeheer. Inmiddels werden de taken van Alain overgenomen door Roland Verplancke.


           

Doel van de vereniging

 

De doelstellingen van de fotografieclub ISO 8450 liggen vervat in de statuten :

 

- het bevorderen van de fotografie van vrijetijdsfotografen


- de technische en esthetische vorming van vrijetijdsfotografen.

 

Naar aanleiding van de oprichting van de fotografieclub werd een persbericht verspreid. Daarin wordt meer duidelijkheid verstrekt omtrent het doel en de werking van de vereniging.

 

Wens je nog meer informatie ? Maak dan gebruik van het contactformulier.


Vergaderlokaal

 

De samenkomsten van fotografie-club ISO 8450 gaan door in de Oranje Zaal op de eerste verdieping van het Gemeen-schapscentrum Hubert Beuselinck aan de Prinses Elisabethlaan 47 te Bredene. 

 

Naast deze samenkomsten worden er ook activiteiten op locatie, al dan niet buiten, georganiseerd.

 

Raadpleeg de agenda voor meer details.

Nieuws


Gebruik het contactformulier om je aan te melden voor onze Nieuwsbrief            


Agenda


Koppel de Google-agenda van Fotografieclub ISO 8450 aan je eigen agenda !

Blijf zo steeds op de hoogte van de komende activiteiten en samenkomsten !!


Klik op één van de data voor meer info.            Foto's


De leden van Fotografieclub ISO 8450 presenteren hier hun fotografische creaties.


De foto's zijn ingedeeld in twee reeksen, nl. : 


GROEPSFOTO'S : Foto's die het resultaat zijn van een opdracht of thema of van een groepsuitstap. Deze beelden zijn chronologisch gerangschikt, met name de oudste eerst. 


PORTFOLIO'S : Foto's van de leden, opgenomen in hun persoonlijke portfolio. Deze beelden worden geregeld vervangen door nieuwe beelden.


Klik op één van de onderstaande illustraties. Scroll vervolgens verder naar beneden om meer foto's te kunnen bekijken. 


EXTRA : Covid 19 noopte er Fotografieclub ISO 8450 toe om in 2021 virtueel te gaan met een selectie van de foto's van de leden. Deze online expo kan je nog steeds bezoeken. Klik [HIER].Word lid


LIDMAATSCHAP VOOR DE REST VAN 2022 


Fotografieclub ISO 8450 is als groep aangesloten bij BREEDBEELD, waardoor je als lid o.m. geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijk-heid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.


Voor de rest van het kalenderjaar 2022 bedraagt het lidmaatschap € 15,00 (i.p.v. de normale bijdrage van € 25,00/jaar)


LEGITIMATIEKAART BREEDBEELD


Mist de bijbetaling van € 10,00 bekom je een legitimatiekaart van BREEDBEELD, waarmee je je kan legitimeren als fotograaf zonder commerciële bedoelingen. Deze kaart is voortaan één jaar geldig.


HOE LID WORDEN ? 


Wens je voor de rest van het jaar 2022 lid te worden van Fotografieclub ISO 8450, maak hoe dan ook gebruik van het aanmeldingsformulier hiernaast.


AANMELDINGSFORMULIER ALS LID


Door het invullen en doorsturen van het aanmeldings-formulier verklaar je uitdrukkelijk voor de rest van het jaar 2022 lid te willen worden van de feitelijke vereniging Fotografieclub ISO 8450.


LET OP : NIEUW REKENINGNUMMER


Je verbindt je het bedrag van € 15,00 als lidmaat-schapsbijdrage voor de rest van het jaar 2022 over te maken op rekeningnummer BE74 1431 2113 3907

op naam van de feitelijke vereniging ISO 8450.


Indien je ook een legitimatiekaart van BREEDBEELD wenst, schrijf je bijkomend € 10,00 over op hetzelfde rekeningummer. Wens je een foto op je legitimatie-kaart, stuur dan een digitale pasfoto naar ledenbeheer@iso8450.be.


Wat het gebruik van de persoonlijke gegegevens betreft, wordt verwezen naar Fotografieclub ISO 8450 en GDPR 2021-2022, te raadplegen onder de rubriek "BIB".

AANMELDINGSFORMULIER

LIDMAATSCHAP VOOR DE

REST VAN HET JAAR 2022

FOTOGRAFIECLUB ISO 8450

 
 
M
V
X
 
 
 
 
JA
 
JA en ik betaal bijkomend € 10,00
NEEN
 
JA en ik stuur een digitale pasfoto door
NEEN
 
 

Contact


Zetel van de feitelijke vereniging : Sluisvlietlaan 62 te 8450 Bredene

 

E-mail :   - algemeen e-mailadres : fotografieclubiso8450@gmail.com

 

                - stuurgroep : stuurgroep@iso8450.be

 

                - Marc Baert : coordinatie@iso8450.be

 

                - Fred Delrue : administratie@iso8450.be

 

                - Roland Verplancke : financien@iso8450.beVind ons ook op :


Bankrelatie : BE74 1431 2113 3907 op naam van Feitelijke vereniging ISO 8450

Liever contactformulier ?


Klik HIER