Vakantiekiekjes

VAKANTIEKIEKJES


Ook gedurende de twee zomermaanden waarin er geen clubbijeenkomsten op donderdagavond worden georganiseerd, is het de bedoeling van Fotografieclub ISO 8450 dat de leden blijven fotograferen.


Op de clubvergadering van 19 september 2019 werden de vakantiekiekjes van de hobbyfotografen vertoond. Ze werden uitgebreid besproken en daar waar gepast voorzien van de nodige opbouwende commentaren. We publiceren deze vakantiekiekjes dan ook graag op onze webstek.

Foto's Danny VERSLYPE

Foto's Fred DELRUE

Foto's Herman DE JAEGER

Foto's Jean-Pierre DE RYCKE

Foto's Johan STRUBBE

Foto's Kenny STAPPERS

Foto's Patricia VAN DE VELDE