WORD LID


Geïnteresseerd in de werking van Fotografieclub ISO 8450 ?


Word lid tot eind 2019 voor slechts 


en geniet van alle voordelen

van het lidmaatschap !


LID WORDEN

 

Het lidmaatschap bedraagt € 25,00. ISO 8450 is als groep aangesloten bij BREEDBEELD, waardoor je als lid o.m. geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.


Mist de bijbetaling van € 10,00 bekom je een legitimatiekaart, waarmee je je kan legitimeren als fotograaf zonder commerciële bedoelingen.

 

Wens je lid te worden van ISO 8450, maak dan gebruik van het onderstaand aanmeldingsformulier.

AANMELDINGSFORMULIER ALS LID

 

Door het invullen en doorsturen van het aanmeldingsformulier verklaar je uitdrukkelijk lid te willen worden van de feitelijke vereniging fotografieclub ISO 8450.

 

Je verbindt je het passend bedrag van € 25,00 als lidmaatschap over te maken op rekeningnummer BE24 7390 1733 7638 op naam van Fotografieclub ISO 8450.


Indien je ook een legitimatiekaart van BREEDBEELD wenst, schrijf je bijkomend € 10,00 over op dezelfde rekening. Wens je een foto op je legitimatiekaart, stuur dan een digitale pasfoto naar administratie@iso8450.be

 

De verstrekte gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doelstellingen van de fotografieclub en kunnen steeds op eenvoudig verzoek worden aangepast of verwijderd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright fotografieclub ISO 8450 - 2018 e.v. - Alle rechten voorbehouden