WORD LID


TIP !

MAAK GEBRUIK VAN HET AANMELDINGSFORMULIER OM 


 • JE ALS NIEUW LID VAN FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 VOOR 2021 AAN TE MELDEN
 • JE LIDMAATSCHAP VOOR 2021 TE HERNIEUWEN


  LIDMAATSCHAP 2021 


  Fotografieclub ISO 8450 is als groep aangesloten bij BREEDBEELD, waardoor je als lid o.m. geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.


  Voor het kalenderjaar 2021 bedraagt het lidmaatschap voor nieuwe leden € 25,00. 


  CORONA-KORTING VOOR LEDEN 2020


  Hobbyfotografen die in 2020 reeds lid waren en toen hun lidmaatschap van € 25,00 hebben betaald, genieten in 2021 een corona-korting van € 10,00. Zij hoeven dus slechts € 15,00 te betalen als lidmaatschapsbijdrage voor 2021 !!  


  LEGITIMATIEKAART BREEDBEELD


  Mist de bijbetaling van € 10,00 bekom je een legitimatiekaart, waarmee je je kan legitimeren als fotograaf zonder commerciële bedoelingen.


  HOE LID WORDEN OF LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN ? 


  Wens je voor 2021 lid te worden van Fotografieclub ISO 8450 of wens je je lidmaatschap voor het jaar 2021 te hernieuwen, maak dan gebruik van het onderstaand aanmeldingsformulier.


  AANMELDINGSFORMULIER ALS NIEUW/BESTAAND LID


  Door het invullen en doorsturen van het aanmeldingsformulier verklaar je uitdrukkelijk voor 2021 lid te willen worden van de feitelijke vereniging Fotografieclub ISO 8450 of je lidmaatschap ervan voor het jaar 2021 te willen hernieuwen.


  Je verbindt je het bedrag van € 25,00 (of € 15,00 voor leden 2020) als lidmaatschapsbijdrage over te maken op rekeningnummer BE24 7390 1733 7638 op naam van Fotografieclub ISO 8450.


  Indien je ook een legitimatiekaart van BREEDBEELD wenst, schrijf je bijkomend € 10,00 over op dezelfde rekening. Wens je een foto op je legitimatiekaart, stuur dan een digitale pasfoto naar ledenbeheer@iso8450.be. Leden die reeds eerder een pasfoto hebben bezorgd, dienen dit niet opnieuw te doen, tenzij een andere pasfoto gewenst is.

   
   
  M
  V
  X
   
   
   
   
  JA
   
  JA
   
  JA en ik betaal bijkomend € 10,00
  NEEN
   
  JA en stuur een digitale pasfoto door (indien nieuw lid of vervanging van vroegere foto)
  NEEN
   
   

  Copyright fotografieclub ISO 8450 - 2018 e.v. - Alle rechten voorbehouden