WORD LID


TIP !

MAAK GEBRUIK VAN HET AANMELDINGSFORMULIER OM 


  • JE LIDMAATSCHAP VOOR 2020 TE HERNIEUWEN


  • JE ALS NIEUW LID VAN FOTOGRAFIECLUB ISO 8450 AAN TE MELDEN

LIDMAATSCHAP 2020 : € 25,00


Ook voor het jaar 2020 bedraagt het lidmaatschap € 25,00. ISO 8450 is als groep aangesloten bij BREEDBEELD, waardoor je als lid o.m. geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.


Mist de bijbetaling van € 10,00 bekom je een legitimatiekaart, waarmee je je kan legitimeren als fotograaf zonder commerciële bedoelingen.

 

Wens je lid te worden van ISO 8450 of wens je je lidmaatschap voor het jaar 2020 te hernieuwen, maak dan gebruik van het onderstaand aanmeldingsformulier.

AANMELDINGSFORMULIER ALS LID

 

Door het invullen en doorsturen van het aanmeldingsformulier verklaar je uitdrukkelijk lid te willen worden van de feitelijke vereniging fotografieclub ISO 8450 of je lidmaatschap ervan voor het jaar 2020 te willen hernieuwen.

 

Je verbindt je het bedrag van € 25,00 als lidmaatschapsbijdrage over te maken op rekeningnummer BE24 7390 1733 7638 op naam van Fotografieclub ISO 8450.


Indien je ook een legitimatiekaart van BREEDBEELD wenst, schrijf je bijkomend € 10,00 over op dezelfde rekening. Wens je een foto op je legitimatiekaart, stuur dan een digitale pasfoto naar ledenbeheer@iso8450.be. Leden die reeds eerder een pasfoto hebben bezorgd, dienen dit niet opnieuw te doen, tenzij een andere pasfoto gewenst wordt.

 

De verstrekte gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doelstellingen van de fotografieclub en kunnen steeds op eenvoudig verzoek worden aangepast of verwijderd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright fotografieclub ISO 8450 - 2018 e.v. - Alle rechten voorbehouden